Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@selbekk Forklaringen på at det er netto utflytting i det siste forklares med covid ja, men det kommer tydelig frem at innvandring vanligvis holder flyttetallene netto i pluss og det har i en årrekke vært slik at det netto flytter kun innvandrere til Oslo, mens norske flytter ut.

Postet:
2021-10-13 09:58:05