Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@ragnaraas At en del velger å ikke flytte til slike områder pga rykter er jeg enig i, men at folk velger å flytte ut på grunn av rykter er jeg uenig i. Du får oppdatere meg på om du fortsatt bor der den dagen du får barn i skolealder😊

Postet:
2021-10-13 10:03:04