Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@ragnaraas Det kommer aldri til å skje, men i Norge finnes det allerede nå områder der du som hvit ungdom bør legge turen utenom dersom du vil beholde AirPods og jakke.

Postet:
2021-10-13 10:04:57