Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@CTviberg I de områdene jeg snakker om er det i all hovedsak personer med bakgrunn fra Midtøsten og Afrika som har bytte ut innbyggere med bakgrunn fra Norge. Polakker og spesielt svensker bor i mindre grad i slike områder. Det er ikke farlig å si noe som er sant.

Postet:
2021-10-13 10:09:38