Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@selbekk Jo, nettotallene viser at det fortsatt er utelukkende innvandrere som flytter til oslo, mens norske flytter ut. Jo, det er grunnlag for å tro at dette skjer blant annet på grunn av innvandringens konsekvenser, men det er her jeg kritiserer forskere for å ikke tørre å belyse.

Postet:
2021-10-13 10:18:05