Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@selbekk Du må se på nettotallene, så må du også se hvor mange av de innflyttede fra andre kommuner som også har innvandrerbakgrunn. Høye boligpriser skaper ikke fraflytting, men fraflytting senker prisveksten, og det har også skjedd.

Postet:
2021-10-13 10:46:25