Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@CTviberg Hehe.. Hvor og hvordan ble du så radikalisert at du mener det er galt å snakke om helt virkelige fenomen i en helt virkelig verden?

Postet:
2021-10-13 11:49:30