Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@Fuzzbrutal Det er fullstendig feil! Dine barn er definert som norske. For å bli definert som innvandrer må man være født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og selv ha innvandret. De er heller ikke norskfødt med innvandrerbakgrunn fordi de ikke har to utenlandsfødte foreldre.

Postet:
2021-10-13 09:16:34