Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@selbekk I artikkelen etterlyser jeg mer forskning på dette, for dette er noe forskere er livredd for å ta i, men vi har likevel masse tall. I enkelte områder har nesten alle som blir født en mor med innvandrerbakgrunn. Flyttetall finner du her: https://t.co/eRhqnykEoU

Postet:
2021-10-13 09:31:24

Delt innhold:
Flyttestrømmen ut av Oslo fortsetter – laveste folkevekst siden 1998
Rekordflyttingen ut av Oslo i fjor høst var mer enn et blaff. I årets tre første måneder forlot 8558 Oslo-borgere hovedstaden.