Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@Graatrunkar Ser du på andelen kommunale boliger og andre offentlige stønader i noen av disse gruppene, så er det langt fra noen integreringsuksess.

Postet:
2021-10-13 09:38:42