Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@CharlotteAlbech Innbyggere hovedsakelig uten innvandrerbakgrunn har blitt byttet ut med innbyggere hovedsakelig med innvandrerbakgrunn.

Postet:
2021-10-13 09:39:45