Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@bernielomax I hvilken artikkel står det at innflytterne stort sett er studenter?

Postet:
2021-10-13 09:42:45