Person / Aktør:
Sosialistisk Ungdom (SU)
Sosialistisk Ungdom (SU)
Parti: SV

Innlegg:
Fra i dag innføres igjen fraværsgrensa i videregående skole. Dette er en urettferdig og rigid grense, som viser mistillit til elever og presser de av oss som allerede sliter ut av skolen. Vi i SU har alltid vært klare: fraværsgrensa må fjernes!

Postet:
2021-10-11 19:48:14