Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
Alt for mange i samfunnet vårt blir utsatt for hatkriminalitet og hets. Det vil vi gjøre noe med. Blant annet må politiet få et kompetanseløft, og ressurser til å følge opp anmeldelsene. Vi lover å ta kampen mot diskriminering på Stortinget. https://t.co/i4xl8erpzy

Postet:
2021-10-13 09:13:25

Delt innhold:
Et angrep på oss alle
Vi tar til orde for flere Fri-soner i samfunnet vårt. Steder der alle kan være trygge på at den som er ansvarlig faktisk sier at en vil stå opp mot hatkriminalitet.