Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Tagg en pappa 💛 Vi gjør foreldrepengeordningen mer fleksibel. Nå skal fedre få en selvstendig opptjeningsrett uavhengig av om mor er i arbeid eller studier! Dette er ett av våre forslag til statsbudsjett for 2022 💛 Se mer: link i bio

Postet:
2021-10-12 18:19:22