Person / Aktør:
Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
Arven etter Høyre er åtte år med skattekutt, velferdskutt, og utilstrekkelige klimakutt. Nå må vi sette i gang jobben med å gjøre Norge grønnere og mer rettferdig!

Postet:
2021-10-12 14:48:25