Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@geirlislerud Stovner er et godt eksempel. Min kone bodde og gikk på skole der for 30 år siden, i noen områder der er nesten hele befolkningen byttet ut.

Postet:
2021-10-12 23:39:34