Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@sofiarana82 @AvisaOslo At befolkningen i en del områder i Oslo er byttet ut, fra folk hovedsakelig uten innvandrerbakgrunn til folk hovedsakelig med innvandrerbakgrunn, er et udiskutabelt faktum. Mener du virkelig det er rasistisk å påpeke dette faktum? Hva kaller du selv utbyttingen?

Postet:
2021-10-12 23:46:50