Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@44Loffen @LinnStalsberg @AvisaOslo Det er ikke hva som er riktig og feil som betyr noe for denne gjengen, det er hva som er politisk korrekt som betyr noe. At befolkningen mange steder i Oslo har blitt byttet ut er selvsagt et udiskutabelt faktum, men disse folka et helt rå på faktabenektelse😊

Postet:
2021-10-12 17:40:21