Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@skippern666 @LinnStalsberg @AvisaOslo Du er ikke i nærheten av å svare på spørsmålet en gang! Det du skrivet her er alle enige i, også jeg, men det var ikke det jeg spurte om. Synes du det er positivt at enkelte områder nesten utelukkende består av folk med innvandrerbakgrunn?

Postet:
2021-10-12 17:52:34