Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@mgjosefsen Grafen din handler om boligpriser og befolkningsvekst. Jeg snakker om flytting. Oslo har i det siste hatt netto utflytting, men innbyggerantall reddes av fødselsoverskudd, trolig fordi innvandrere får flere barn. Å holde seg til tema er en god start. https://t.co/eRhqnykEoU

Postet:
2021-10-12 17:56:44

Delt innhold:
Flyttestrømmen ut av Oslo fortsetter – laveste folkevekst siden 1998
Rekordflyttingen ut av Oslo i fjor høst var mer enn et blaff. I årets tre første måneder forlot 8558 Oslo-borgere hovedstaden.