Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@LinnStalsberg @AvisaOslo Mener du utbyttingen i områder der det for 20-30 år siden bodde hovedsakelig folk uten innvandrerbakgrunn, og hvor det i dag hovedsakelig bor folk med innvandrerbakgrunn, har skjedd av biologiske årsaker?

Postet:
2021-10-12 18:39:46