Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@LinnStalsberg @AvisaOslo Er du så redd for virkeligheten at du ikke en gang tør å snakke om hva som har skjedd i Oslo? Hva kaller du det når områder som for 20-30 år siden hadde stor majoritet av innbyggere med norsk bakgrunn, nå nesten utelukkende består av personer med innvandrerbakgrunn?

Postet:
2021-10-12 17:22:21