Person / Aktør:
Forsvarsdepartement
Forsvarsdepartement

Innlegg:
Regjeringa fortset satsinga på Forsvaret og vil auke forsvarsbudsjettet for 2022 med om lag 4,3 milliardar kroner. Budsjettforslaget følgjer opp satsingane og dei økonomiske forpliktingane i denne og tidlegare langtidsplanar: https://t.co/fPB7wTl4Bz

Postet:
2021-10-12 10:49:11

Delt innhold:
– Ein reell balanse mellom oppgåver og økonomi
Regjeringa fortset satsinga på Forsvaret og vil auke forsvarsbudsjettet for 2022 med om lag 4,3 milliardar kroner. Budsjettforslaget følgjer opp satsingane og dei økonomiske forpliktingane i denne og tidlegare langtidsplanar.