Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
I dag er det verdens post-dag. Rødt jobber for mindre forskjeller mellom distriktene og de store byene, og krever likeverdige posttjenester over hele landet. Enig? #verdenspostdag #forskjellsnorge

Emneknagger:

Postet:
2021-10-09 09:09:29