Person / Aktør:
Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet

Innlegg:
Ytringsfriheten er en av de viktigste rettighetene vi har i åpne og demokratiske samfunn, men ytrings- og pressefriheten har lenge vært under press. Omfanget av trusler og angrep mot journalister har økt i takt med at mer kommunikasjon og informasjonsdeling skjer digitalt. I en tid der falske nyheter brer om seg og pressefriheten får trangere kår, blir kritisk journalistikk og formidling av fakta enda viktigere. Fredsprisvinner Maria Ressa var med da utenriksminister Ine Eriksen Søreide la fram @regjeringen sin strategi for ytringsfrihet tidligere i år. Strategien omhandler viktige prioriteringer i Norges internasjonale arbeid for ytringsfrihet og mangfold av frie og uavhengige medier. #ytringsfrihet #demokrati #utenriksdepartementet #mariaressa

Emneknagger:

Postet:
2021-10-08 17:17:10