Person / Aktør:
Forsvarsdepartement
Forsvarsdepartement

Innlegg:
Forsvarets sanitet har i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, spurt Afghanistan-veteraner fra 2012-2020, om deres erfaringer, helse og livskvalitet. Resultatene legges frem tirsdag 5.oktober kl 13.00. https://t.co/1xzOzuUuzo

Postet:
2021-10-04 10:05:00

Delt innhold:
Presseinvitasjon: Presentasjon av resultater av Afghanistanundersøkelsen 2020
Forsvarets sanitet har i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, spurt Afghanistan-veteraner fra 2012-2020, om deres erfaringer, helse og livskvalitet.