Person / Aktør:
Peter C. Frølich
Peter C. Frølich
Parti: H

Innlegg:
@hernes_john Det er i det sporet diskusjonen må gå i alle fall. Mer ryddig og etterrettelig enn usaklig forskjellsbehandling / utenforliggende hensyn. Dagens skjenkeregler er ok. Vi har dessuten godt lovverk for å kunne slå ned på kriminelle aktører i utelivet (men politiet kan styrkes her).

Postet:
2021-10-03 10:07:19