Person / Aktør:
Peter C. Frølich
Peter C. Frølich
Parti: H

Innlegg:
@hernes_john Til spm om jeg støtter et rent næringsforbud mot en ellers 100% lovlig aktør: Det sitter ekstremt langt inne. Har ikke sett tungtveiende argumenter for det. At det strider mot flertallets smak og moral er ikke nok for å begrunne et forbud synes jeg. Men tilsyn/kontroll er viktig.

Postet:
2021-10-03 10:12:51