Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
– Dette åpner for en noe raskere gjennomføring av prosjektet, sier samferdselsminister @KAHareide om regjeringens forslag til ny låneordning for Ringeriksbanen-prosjektet til @nye_veier. https://t.co/7oFCPRM6jB

Postet:
2021-10-01 12:59:28

Delt innhold:
Ringeriksbanen: Regjeringen foreslår 1 milliard kroner til ny låneordning for Nye Veier AS
– En driftskreditt betyr at Nye Veier enklere kan håndtere svingninger i bevilgningsbehovet til Ringeriksbanen. Det gir større forutsigbarhet, og bidrar til at pengene som staten betaler til Nye Veier raskere går dit de skal, nemlig til bygging av bane...