Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Ei reviderte Bømlopakke gjer det mogleg med utbygging av tre fylkesvegprosjekt. Den består òg av mindre utbetringsprosjekt på fylkesvegane i Bømlo kommune, dersom det står att midlar i pakka. https://t.co/cXG9vjUCPJ

Postet:
2021-10-01 13:33:08

Delt innhold:
Framlegg om revidert Bømlopakke skal behandlast av Stortinget
Etter ekstern kvalitetssikring og ein ny lokal gjennomgang av pakka, kan regjeringa no legge fram ei revidert Bømlopakke i tråd med framlegget frå dei lokale styresmaktene, seier Hareide.