Person / Aktør:
Masud Gharahkhani
Masud Gharahkhani
Parti: AP

Innlegg:
Denne uken skulle statens hovedforhandlinger i gang. LO har bedt om utsettelse til ny regjering er på plass. En viktig del av hovedavtalen handler nettopp om medbestemmelse. Snart får staten en ny sjef som vil modernisere offentlig sektor med vår Tillitsreform. En viktig del av vår tillitsreform er å sikre medbestemmelse og trepartssamarbeid i alle prosesser. Dette arbeidet skal vi i gang med sektor for sektor. Derfor var det viktig og helt riktig beslutning om å utsette forhandlingene til ny regjering er på plass🌹✊🏼 NTL - Norsk Tjenestemannslag LO Stat

Postet:
2021-09-30 14:34:55

Delt innhold:
Hovedavtalen i staten videreføres
Regjeringsskifte og tillitsreform gjør at hovedavtaleforhandlinger utsettes til utgangen av 2022. Dagens hovedavtale videreføres derfor. -Vi i NTL er tilfredse med at Hovedavtalen prolongeres et år. Det ville vært problematisk om den skulle forhandles under en avgående regjering. Vi vet det nå...