Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
30. september når over 3000 mennesker makstida på tre år på AAP. Vi godtar ikke at disse menneskene, og mange flere i tida framover, skal skyves ut i fattigdom. Vi har ingen tro på mirakler, at folk plutselig blir friske bare fordi stønaden uteblir. Da blir folk fattigere, men overhodet ikke friskere. Rødt vil: • Avskaffe karensperioden. • Utvide AAP-ordningen til fire år. • Sikre at forlengelse utover fire år gis når en hensiktsmessig avklaring ikke er ferdig. Enig? #forskjellsnorge #fordifellesskapfungerer

Emneknagger:

Postet:
2021-09-30 08:05:21