Person / Aktør:
Sivert Bjørnstad
Sivert Bjørnstad
Parti: FRP

Innlegg:
Er @Senterpartiet enig med Støre i at SV er den mest naturlige samarbeidspartneren i Stortinget?

Postet:
2021-09-29 19:05:57