Person / Aktør:
Masud Gharahkhani
Masud Gharahkhani
Parti: AP

Innlegg:
Skriver i VG Meninger i dag. En ny Arbeiderpartiledet regjering Jonas Gahr Støre vil gjennomføre en tillitsreform som skal ta et oppgjør med skjemavelde, sikre medbestemmelse for ansatte, føre en tydelig kamp mot privatisering og sikre hele faste stillinger🌹✊🏼 Her kommer hele teksten. En ny regjering må modernisere offentlig sektor. Norge trenger en sterk og moderne offentlig sektor som evner å se innbyggernes behov og samtidig sikrer arbeidsglede for de som jobber der. For en Arbeiderpartiledet regjering vil modernisering av offentlig sektor bety det motsatte av høyresidens privatisering, sentralisering og økonomiske kutt. Vår modernisering er en tillitsreform. Denne helgen ble Norge gjenåpnet. Hele landet feiret. Det var velfortjent. Norge er et land bygd på tillit. Gjenåpningen som vi alle feiret, hadde ikke vært mulig uten velferdsstaten og innsatsen til alle de dyktige og hardtarbeidende menneskene som jobber i offentlig sektor. Jeg tenker på alle de som har tatt på seg uniformen, og gått på jobb hver eneste dag, vel vitende om risikoen for å bli smittet, og faren for å ta med seg smitte hjem til sine nærmeste. De har ikke hatt jobber hvor de kunne sitte trygt på hjemmekontor, de har vært i frontlinjen vår. Jeg tenker på alle de dyktige ansatte i skoler og barnehager, som har tatt vare på våre barn og unge, og sørget for at resten av samfunnet kan holde hjulene i gang. På de ansatte i NAV som har sørget for at permitterte og arbeidsledige har blitt tatt vare på gjennom denne krisen. Og på alle som har sørget for at bedrifter har fått utbetalt kompensasjonen sin, slik at konkurs ikke ble en realitet. I Norge er det disse folka som forvalter sikkerhetsnettet vårt, som holder hjulene i gang for fellesskapet. De fortjener å bli sett, lyttet til og satset på. I VG kunne vi lese om NAV-ansatte som opplever stor frustrasjon over målstyring og rapportering som båndlegger tid de burde bruke på innbyggerne. Ansatte som blir bedt om å behandle de enkle sakene og la de vanskelige ligge, for at statistikken skal se fin ut. Ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien forteller om en hverdag der de bruker 25 prosent av arbeidstiden på rapportering og skjemavelde, samtidig som altfor mange unge som trenger psykisk helsehjelp ikke får den hjelpen de trenger. I eldreomsorgen forteller ansatte om en hverdag preget av vedtak. En arbeidshverdag hvor «tidsvedtaket» om sårstell setter strenge rammer for hvordan de skal disponere tiden, i stedet for Fru Olsens faktiske behov, som kanskje er noen å snakke med i kampen mot ensomheten. Dette er dessverre bare noen få av mange eksempler på at ansatte som jobber direkte med innbyggerne møter manglende tillit når det kommer til deres fagkompetanse, og hvordan dette går utover tjenestene. Undersøkelser viser faktisk at de som jobber med de viktigste menneskene i livene til mange av oss, barna våre og de eldre, har minst medbestemmelse i arbeidslivet. En ny Arbeiderpartiledet regjering vil gjennomføre en tillitsreform som skal ta et oppgjør med skjemavelde, sikre medbestemmelse for ansatte, føre en tydelig kamp mot privatisering og sikre hele faste stillinger. Dette handler selvsagt også om ressurser. Arbeiderpartiet vil styrke offentlig sektor, ikke svekke den gjennom flate ABE-kutt slik høyresiden har drevet med i åtte år. Fordi dette er en av de aller viktigste oppgavene vi har i årene fremover; å sikre gode velferdstjenester til alle, uavhengig av hvor du bor eller størrelsen på lommeboka di. De ansatte i offentlig sektor vil nå endelig få en regjering som ønsker å satse på dem. Sektor for sektor skal vi komme i gang med vår tillitsreform. Dette skal ikke være en reform der de på toppen bestemmer. Her skal arbeidstakerorganisasjonene og brukerorganisasjonene ha hånda på rattet. Målet er klart: Vi skal styrke og modernisere velferdsstaten.

Postet:
2021-09-29 07:19:59

Delt innhold:
Skriver i VG Meninger i dag. En ny Arbeiderpartiledet regjering Jonas Gahr Støre vil gjennomføre en tillitsreform som skal ta et oppgjør med skjemavelde, sikre medbestemmelse for ansatte, føre en tydelig kamp mot privatisering og sikre hele faste stillinger🌹✊🏼 Her kommer hele teksten. En ny regjering må modernisere offentlig sektor. Norge trenger en sterk og moderne offentlig sektor som evner å se innbyggernes behov og samtidig sikrer arbeidsglede for de som jobber der. For en Arbeiderpartiledet regjering vil modernisering av offentlig sektor bety det motsatte av høyresidens privatisering, sentralisering og økonomiske kutt. Vår modernisering er en tillitsreform. Denne helgen ble Norge gjenåpnet. Hele landet feiret. Det var velfortjent. Norge er et land bygd på tillit. Gjenåpningen som vi alle feiret, hadde ikke vært mulig uten velferdsstaten og innsatsen til alle de dyktige og hardtarbeidende menneskene som jobber i offentlig sektor. Jeg tenker på alle de som har tatt på seg uniformen, og gått på jobb hver eneste dag, vel vitende om risikoen for å bli smittet, og faren for å ta med seg smitte hjem til sine nærmeste. De har ikke hatt jobber hvor de kunne sitte trygt på hjemmekontor, de har vært i frontlinjen vår. Jeg tenker på alle de dyktige ansatte i skoler og barnehager, som har tatt vare på våre barn og unge, og sørget for at resten av samfunnet kan holde hjulene i gang. På de ansatte i NAV som har sørget for at permitterte og arbeidsledige har blitt tatt vare på gjennom denne krisen. Og på alle som har sørget for at bedrifter har fått utbetalt kompensasjonen sin, slik at konkurs ikke ble en realitet. I Norge er det disse folka som forvalter sikkerhetsnettet vårt, som holder hjulene i gang for fellesskapet. De fortjener å bli sett, lyttet til og satset på. I VG kunne vi lese om NAV-ansatte som opplever stor frustrasjon over målstyring og rapportering som båndlegger tid de burde bruke på innbyggerne. Ansatte som blir bedt om å behandle de enkle sakene og la de vanskelige ligge, for at statistikken skal se fin ut. Ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien forteller om en hverdag der de bruker 25 prosent av arbeidstiden på rapportering og skjemavelde, samtidig som altfor mange unge som trenger psykisk helsehjelp ikke får den hjelpen de trenger. I eldreomsorgen forteller ansatte om en hverdag preget av vedtak. En arbeidshverdag hvor «tidsvedtaket» om sårstell setter strenge rammer for hvordan de skal disponere tiden, i stedet for Fru Olsens faktiske behov, som kanskje er noen å snakke med i kampen mot ensomheten. Dette er dessverre bare noen få av mange eksempler på at ansatte som jobber direkte med innbyggerne møter manglende tillit når det kommer til deres fagkompetanse, og hvordan dette går utover tjenestene. Undersøkelser viser faktisk at de som jobber med de viktigste menneskene i livene til mange av oss, barna våre og de eldre, har minst medbestemmelse i arbeidslivet. En ny Arbeiderpartiledet regjering vil gjennomføre en tillitsreform som skal ta et oppgjør med skjemavelde, sikre medbestemmelse for ansatte, føre en tydelig kamp mot privatisering og sikre hele faste stillinger. Dette handler selvsagt også om ressurser. Arbeiderpartiet vil styrke offentlig sektor, ikke svekke den gjennom flate ABE-kutt slik høyresiden har drevet med i åtte år. Fordi dette er en av de aller viktigste oppgavene vi har i årene fremover; å sikre gode velferdstjenester til alle, uavhengig av hvor du bor eller størrelsen på lommeboka di. De ansatte i offentlig sektor vil nå endelig få en regjering som ønsker å satse på dem. Sektor for sektor skal vi komme i gang med vår tillitsreform. Dette skal ikke være en reform der de på toppen bestemmer. Her skal arbeidstakerorganisasjonene og brukerorganisasjonene ha hånda på rattet. Målet er klart: Vi skal styrke og modernisere velferdsstaten.