Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Fleire vegar til Nye Veier. - Dei vil mellom anna sjå på moglegheita for å optimalisere prosjekta, altså gjere dei best og billigast mogleg, seier @KAHareide https://t.co/yykML78HGa

Postet:
2021-09-29 14:24:02

Delt innhold:
Nye Veier får overført 10 nye strekningar
No er kontrakten med selskapet signert, slik at dei har masse å gjere i åra som kjem, seier Hareide.