Person / Aktør:
Kjersti Toppe
Kjersti Toppe
Parti: SP

Innlegg:

Emneknagger:

Postet:
2021-09-27 11:03:37

Delt innhold:
Helseføretaka var sak i politisk kvarter på #NRK i dag. Senterpartiet sin helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe påpeika det urimelege at 198 helsetoppar tener meir enn helseministeren medan fleire helsegrupper tener mindre enn gjennomsnittet. Senterpartiet vil endra den markedsstyrte helsemodellen for spesialisthelsetenesta.