Person / Aktør:
Samferdselsdep

Innlegg:
Statens vegvesen har, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet behovet for et skaderegister for bil. - Et slikt register vil bedre forbrukervernet ved bruktbilkjøp, og ikke minst styrke trafikksikkerheten, sier @KAHareide. https://t.co/E8kfo6l7jl

Postet:
2021-09-27 14:57:12

Delt innhold:
Ønsker sentralt skaderegister for bil
- Det er viktig å kunne være trygg på at bilen du kjøper ikke har alvorlige skader som det ikke opplyses om, og som kan ha betydning for trafikksikkerheten. Derfor har Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet behovet for et sk...