Person / Aktør:
Bent Høie
Bent Høie
Parti: H

Innlegg:
@BenteSlaatten @NRKowing Det må de https://t.co/q41zwDzyaS

Postet:
2018-02-14 20:53:16

Delt innhold:
Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har fastsatt ”Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” med virkning fra 13. februar 2015. Retningslinjene er vedlagt og erstatter retningslinj...