Person / Aktør:
EØS-midlene

Innlegg:
Visste du at EØS-midlene: ▶️ støtter norsk-polsk politisamarbeid for å bekjempe organisert kriminalitet? ▶️ gjør polsk politi bedre til i å etterforske datakriminalitet? ▶️ forbedrer det polske tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere? Les mer om politi- og innenriksprogrammet vårt i Polen https://bit.ly/3u9eSj8 Justis- og beredskapsdepartementet (Norge), Kripos og Politihøgskolen er norske partnerne. 📷 Norges ambassade i Warszawa

Postet:
2021-09-26 07:41:06

Delt innhold:
Visste du at EØS-midlene: ▶️ støtter norsk-polsk politisamarbeid for å bekjempe organisert kriminalitet? ▶️ gjør polsk politi bedre til i å etterforske datakriminalitet? ▶️ forbedrer det polske tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere? Les mer om politi- og innenriksprogrammet vårt i Polen https://bit.ly/3u9eSj8 Justis- og beredskapsdepartementet (Norge), Kripos og Politihøgskolen er norske partnerne. 📷 Norges ambassade i Warszawa