Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
September-tallene for nybilsalget viser at mer enn ni av ti privatpersoner som kjøper ny bil velger elektrisk 💚 Tusen takk til alle dere som er med å kutte utslipp!

Postet:
2021-09-23 12:02:32

Delt innhold:
September-tallene for nybilsalget viser at mer enn ni av ti privatpersoner som kjøper ny bil velger elektrisk 💚 Tusen takk til alle dere som er med å kutte utslipp!