Person / Aktør:
Forsvarsdepartement
Forsvarsdepartement

Innlegg:
Forsvarsminister @BakkeJensen deltek:

Postet:
2021-09-23 14:02:59