Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Gisle M. Saudland - FrP
Stortingsrepresentant Gisle M. Saudland - FrP
Parti: FRP

Innlegg:
Byvekstavtale i Kristiansand?? - Nei takk, sier jeg, og helt uaktuelt sier FrP. I morgen skal saken behandles i bystyret i Sørlandets største kommune - FrP mener både prosjektene som ligger inne i forslaget er til dels helt unødvendige, og enda verre er det nå skattebetalerne må betale for dette, og da spesielt bilistene gjennom bompenger. Hvorfor skal distriktene betale for slik? Hvorfor skal man betale gigantiske byutviklingsprosjekter og flere milliarder i kollektiv med bompenger? Hvorfor betydelige investeringer som klart kunne vært utelatt? Hvorfor en slik satsing på sentrum fremfor bydelene? Dessverre så ser det ut til at saken også i bystyret i Kristiansand skal få flertall og gå gjennom. Høyre ser ut til å finne sammen med sosialistene i Rødt, SV, MDG og AP, og trolig flere KrFere... Vi i FrP mener dette ikke henger på "greip", og vi tror ikke dette er folkets vilje og ønske, og sånn sett er aksjonen som nå er på gang i Kristiansand interessant. Les mer på link under. Hva mener du? Ønsker du virkelig en "byavtale" for Kristiansand? Ønsker du investeringer på drøye 8,5 milliarder; hvorav 3,2 milliarder skal brukes til Gartnerløkka-prosjektet, 1,5 milliarder til sykkel/gange, 3,7 milliarder til kollektiv, hvorpå det da ikke er noe mer igjen til bla vei for bilistene, og at flere milliarder skal betales gjennom bompenger og gjennom skatteseddelen din?

Postet:
2021-09-21 16:45:52

Delt innhold:
Vi krever Folkeavstemning vedr. Bypakken i Kristiansand.
Underskriftsskampanje til Innbyggere i Kristiansand kommune - Klikk for å lese hele kampanjen!