Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Nå får over 800 barn fra familier med lav inntekt tilbud om gratis SFO. Venstre og regjeringa har opprettet en ny tilskuddsordning og målet er å få flere kommuner til å tilby gratis SFO til elever i 1. klasse fra familier med lav inntekt. Les mer: venstre.no/artikkel/2021/09/21/gratis-sfo-til-fleire-forsteklassingar/

Postet:
2021-09-21 11:09:11

Delt innhold:
Nå får over 800 barn fra familier med lav inntekt tilbud om gratis SFO. Venstre og regjeringa har opprettet en ny tilskuddsordning og målet er å få flere kommuner til å tilby gratis SFO til elever i 1. klasse fra familier med lav inntekt. Les mer: venstre.no/artikkel/2021/09/21/gratis-sfo-til-fleire-forsteklassingar/