Person / Aktør:
Fremskrittspartiet FrP
Fremskrittspartiet FrP
Parti: FRP

Innlegg:
Avgifter rammer dem som har minst aller hardest. FrP vil derfor sørge for betydelige kutt i avgiftene på blant annet drivstoff, typiske grensehandelsvarer og strøm. Enig?

Postet:
2021-09-20 07:30:00

Delt innhold:
Avgifter
Fremskrittspartiet bruker skatte- og avgiftslettelser for å gi større frihet for familier og enkeltmennesker, øke verdiskapingen og stimulere til miljøvennlige valg.