Person / Aktør:
Forsvarsdepartementet (Norge)
Forsvarsdepartementet (Norge)

Innlegg:
17. september mottok soldatene, som tjenestegjorde på det norske feltsykehuset i Kabul, sine medaljer for sin innsats i internasjonale operasjoner. Feltsykehuset var i full drift helt til det siste, og har fått stor anerkjennelse fra våre allierte for innsatsen. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltok på medaljeseremonien for soldatene og takket de spesielt for innsatsen som ble gjort i dagene før evakueringen fra Kabul.

Postet:
2021-09-18 09:26:07

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Forsvarsdepartementet (Norge)