Person / Aktør:
Inga Marte
Inga Marte
Parti: SV

Innlegg:
Det her er så bra👏🏽👏🏽 Fint å se gjensidigheten her: Ikke bare kan skoleeleven lære av direktøren. Direktøren kan også lære noe av skoleeleven. https://t.co/3I0y17Xuyb

Postet:
2021-09-19 18:12:50

Delt innhold:
Hun er 53 år og direktør. Han er 16 og skoleelev. Nå skal de hjelpe hverandre videre i arbeidslivet.
Fremtidstroen er noe lavere blant unge i Gamle Oslo enn i Oslo generelt. Det vil bydelen, Bjørvikaforeningen og Tøyen Unlimited gjøre noe med.