Person / Aktør:
Fremskrittspartiet FrP
Fremskrittspartiet FrP
Parti: FRP

Innlegg:
Det norske samfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Fremskrittspartiet vil sikre god integrering av menneskene vi allerede har bosatt. Da må vi stille tydelige krav til den enkelte. Det å stille krav slik at mennesker ikke havner utenfor det norske samfunnet fordi de ikke kan språket eller ikke kommer seg i jobb, er å ta ansvar. Det handler om å verne om de sterke, norske verdiene som gjør landet godt å bo i for alle. Les mer her:

Postet:
2021-09-19 10:30:22

Delt innhold:
Integrering
En streng innvandringspolitikk og en vellykket integrering er viktige bidrag for å begrense økte ulikheter i samfunnet.