Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
Etter gutterommet har det blitt mye diskusjon om forskjellen på kontroll-regimene politikere og fattige møtes med, og om borgerlønn kan være en god måte å redusere presset på og mistenkeliggjøringen av de som trenger mest hjelp. Det har vi tenkt på lenge, og ønsker å utrede. https://t.co/DQbVN2KdZ9

Postet:
2021-09-18 16:59:12