Person / Aktør:
Fremskrittspartiet FrP
Fremskrittspartiet FrP
Parti: FRP

Innlegg:
FrP vil styrke pensjonistenes økonomi. Derfor vil vi fjerne avkortingen av pensjon og sørge for at minstepensjonistene kommer over fattigdomsgrensen. Les mer om hva vi vil gjøre med folk sin pensjon her:

Postet:
2021-09-18 10:30:00

Delt innhold:
Pensjon
Opparbeidet pensjon skal ikke avkortes på grunnlag av inntekt, sivil status, eller boforhold. Fremskrittspartiet vil fortsette arbeidet med å fjerne den gjenværende avkortningen.